אין לך פריטים בסל הקניות שלך.

סך ביניים: 0.00 ₪

תקנון

האתר - piercingshop.co.il – תכשיטי פירסינג      

תנאי שימוש 

1. כללי 

אתר זה הוקם ע"י חברת piercingshop - חברה לייבוא,שיווק ומכירת תכשיטים. 
להלן – piercingshop  תא דואר 689 מיקוד: 303000 עתלית, טלפון:0525451817 או 0549701010 או 0777032007

פקס:0777032007 להלן- משרדה הרשום של החברה.

האתר הינו בבעלותה של חברת piercingshop ומופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי.

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד והכוונה היא לגברים ונשים כאחד.

.התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין חברת פירסינג שופ לבין הגולשת ו/או המזמינה

הכניסה ואו שימוש באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים למטה. כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר,מעידים על הסכמתך ואישורך לכל דיון בינך ובין  piercingshop אלא, אם שונו במסמך חתום ע"י שני הצדדים. לכן, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר ולהתעדכן בכל שינוי שיהיה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי piercingshop שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים 

 piercingshop שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר.

 משתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים נדרשים להודיע להוריהם אודות תוכן תנאי השימוש ולקבל את הסכמתם לכניסה ו/או לשימוש באתר. ההורים אחראים להודיע לקטינים המעוניינים להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש באתר אודות תנאי השימוש, כמו גם לפקח על פעולות הקטינים באתר בהתאם לתנאי השימוש. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות של קטין באתר מעידה על הסכמה של הורי הקטין לאמור בתנאי השימוש.

כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או חברת  פירסינג שופ  ו/או הנהלת האתר ו/או המעצבת  ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

מחירי המוצרים כוללים מע"מ ע"ס 17 % על פי הדין.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. 

 

2. רכישת מוצרים 

באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים המיובאים ע"י חברת  .piercingshop

האתר נועד לביצוע רכישות לצורכי שימוש אישי בלבד. לחברה שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל רכישות אשר לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לתנאים. בנוסף עומדת לחברה הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה. 
התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתצלומים ישקפו את מאפייני המוצרים שיסופקו בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי piercingshop אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.

המוצרים המוצגים באתר זה יסופקו על ידי piercingshop  כל עוד הם זמינים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. במקרה שהמוצר אזל תעשה החברה את מירב המאמצים על מנת לפנות אליך עם הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשרי כלשהו על ידה והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

3. ביצוע הזמנה 

כדי שהחברה תוכל לספק את המוצרים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשב החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות בטלפון: 0525451817 או 0549701010 או בדואל:  info@piercingshop.co.il

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהמוצרים יגיעו לידיך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין.

לאחר שאישרת את הזמנתך, תועבר הזמנתך לחברה לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך. הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור ,לא תחייב את החברה.

לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הצעתך כברת ביצוע והחברה תפעל לאספקת הפריט שהוזמן.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות בנושא צבעים והתאמת מידות.

4. מדיניות מחירים

המחיר בו תחויב הנו זה המצוין באתר במועד בו ביצעת את הקנייה. piercingshop שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש.

5. אמצעי התשלום

התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע, באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.

בנוסף אפשר לבצע תשלום באתר באמצעות פייפל, העברה בנקאית לחשבון פירסינג שופ או במזומן לשליח.

6. פרטיות

Piercingshop עושה כמיטב יכולתה להגן על שלמות המידע האישי שלך המתקבל באתר זה, ושמירתו בסודיות. האתר מאובטח באמצעות טכנולגיות מהמתקדמות בעולם. כאשר אנו מעבירים נתונים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) אנו מגינים עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנהSSL הניתנים לפענוח רק באמצעות הגורמים המורשים לכך, המידע באתר נשמר בשרת נפרד ומאובטח ע"י מערכת FIREWALL. piercingshop מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד .

המידע אשר אנו מקבלים ממך לרבות פרטיך האישיים הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שתוכל להזמין פריטים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטייך האישיים, כמו גם פרטי רכישותיך, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין.
כאמור, אנו מקדישים משאבים ונוקטים אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעמנו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. 

piercingshop מתייחסת לשמירה על המידע האישי שלך ברצינות. ככלל, לא תשחרר, תשכיר או תמכור את המידע האישי שלך לכל צד שלישי בלא הסכמתך.

piercingshop תוכל לגלות את המידע האישי שלך רק אם תידרש לעשות כן על פי חוק או כל החלטה שיפוטית.

piercingshop רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר piercingshop.co.il.

7. אספקת המוצרים 

זמן האספקה למרבית הפריטים הנמכרים באתר הינו 3-14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, שבת,ערבי חג וחג. יחד עם זאת, piercingshop תעשה את מירב המאמצים על מנת להקדים את זמן האספקה. 
המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל או שליח עד הבית לכתובת שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין אחרת. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. 

במידה והזמנתך לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו, בטלפון 0525451817 או 0549701010, או בדוא"ל info@piercingshop.co.il

8. ביטול הזמנה

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם ל "תקנות ביטול עסקה"מתאריך 14 לדצמבר 2010.    

ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר.

ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות פקס או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.

בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרדי החברה.

דמי המשלוח לא יוחזרו בביטול עסקה.

כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.

9. החזרת פריטים 

כן. על פי חוקי הצרכנות במדינת ישראל אתה יכול להחזיר את המוצר שרכשת, מלבד שעלות המוצר גבוה מ 50 ₪, ולא חל בו שימוש, המוצר ללא פגמים ובאריזתו המקורית. עליך ליצור קשר במייל או פקס עד 3 ימים מיום קבלתו. תחויב בביטול העסקה בעלות של 5% ועלות החזר הפריט למשרדנו בדואר רשום הוא על חשבונך.

piercingshop תחליף פריט שנרכש דרך האתר, אך ורק במידה והיה פגום ולא בוצע בהם כל שימוש, באריזתם המקורית וללא פגם, בצירוף החשבונית המקורית. היה וקבלת מוצר פגום תוכל להחזירו תוך 3 ימים מיום קבלתו ע"י יצירת קשר בטלפון מספר0525451817 או 0549701010 או על ידי דואל לכתובת  info@piercingshop.co.il

הפריטים היוצאים ממחסני החברה עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, במקרה בו הפריטים אותם הזמנת היו פגומים בעת קבלתם כתוצאה מכשל של החברה, לא תחויב בדמי החזר המשלוח וימוענו למשרדה הרשום, בדואר רשום בלבד.

היה וקיבלת פריט פגום ולא תקין, יוחלף הפריט הפגום בפריט תקין, במידה ואותו פריט אזל במלאי תינתן לך האפשרות לקבל פריט תקין אחר  או זיכוי כספי.

היה והמוצר שקיבלת אינו פגום אך ברצונך להחליפו תינתן לך האפשרות ותחויב בכל עלויות המשלוח הנוספות.

10. אחריות

האחריות היא על תכשיטי זהב טהור בלבד.

האחריות תקפה לשנה מיום ביצוע ההזמנה באתר, בעבור שיבוץ אבנים באם נפלו ובעבור תכשיט שהשחיר או שינה צבע.

אין אחריות על אובדן התכשיט או חלק מימנו, על שבר או פגיעה בתכשיט בשל שימוש שאינו סביר.

האחריות כוללת החלפה למוצר זהה אם קיים במלאי או מוצר דומה בערך כספי שווה בעת הרכישה.

11. קניין רוחני 

כל הזכויות בקניין רוחני ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, know-how, סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של piercingshop, או של צד שלישי אשר הסמיך את  piercingshop לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי. 
אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע,התוכנה והפריטים או או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של  piercingshopבכתב ומראש. שמה של  piercingshop המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של  piercingshop או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

12. הגבלת שימוש

 אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. 
אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו.

חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק. 
חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.

13. שחרור מאחריות

בכל מקרה לא תישא חברת פירסינג שופ באחריות כלשהי העולה על ערך התכשיט\מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות 
שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשריים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי החברה בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם. 
בשום מקרה לא תחול על חברת  piercingshop ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. לחברה לא תהיה כל אחריות על הנאמר באתרי הפורום, באתרי הצ'אט או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר. 

החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה. 

חברת פירסינג שופ ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות  האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

14. לסיכום 

חברת piercingshop שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 
חברת piercingshop תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה. 

חברת piercingshop תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

15. שיפוט 

תנאי השימוש לעיל כפופים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד. 
הנך מסכים בזה כי בכל סיכסוך הנובע מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשור בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בחיפה בלבד.

16. שינוי תקנון 

חברת piercingshop שומרת על זכותה להכניס, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, שינויים בתקנון החלים על השימוש באתר אינטרנט זה